“Dược liệu trôi nổi là lỗi cơ quan quản lý”

    Gốc

    Trao đổi với ông Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam về vấn đề quản lý dươc liệu hiện nay...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=e6301767caa3d8&page=category