Đứng trước nguy cơ đổ vỡ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Hy vọng I-xra-en và Pa-le-xtin đạt được thỏa thuận hòa bình tổng thể trong năm nay trước khi Tổng thống Mỹ Gioóc-giơ Bu-sơ rời nhiệm sở vào tháng 1-2009, vừa bị dội một gáo nước lạnh do căng thẳng tại Dải Ga-da.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/172662