Đừng níu khi tình đã đi

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Blogger T. và bạn gái đã chia tay nhau sau khi học xong ĐH. Nhưng sau đó cả blog của anh hầu như toàn các entry viết cho người cũ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=150350