Đừng dại chơi với dao!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Phượng là nhân viên, còn Trịnh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu. Gia đình Phượng đang êm ấm, thuận hòa, chỉ có kinh tế hơi khó khăn do phải phụ giúp gia đình hai bên.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=145811