Đưa thêm ba môn vào chương trình thi đấu tại SEA Games 25

    Gốc

    ND - Các môn: đua xe đạp, cử tạ và bắn cung sẽ được đưa vào SEA Games 25 diễn ra tại Lào năm 2009.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131983&sub=136&top=46