Đưa nội dung vệ sinh an toàn thực phẩm vào chương trình giáo dục

    Gốc

    Hanoinet - Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông tư liên tịch hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục đại học.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=76576