Đưa hồ lên núi

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Ông Phạm Văn Đênh, cầm con trắm cỏ nặng chừng “ba ký”, khuôn mặt hớn hở, ông khoe với chúng tôi: “Nuôi cá dễ hơn nuôi bò, nhà mình chỉ có 300m2 ao, mà mỗi năm thu được từ 4 đến 5 triệu đồng”...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.41401.qdnd