Dự kiến tháng 11-2008: Khởi công dự án cải tạo khu Nguyễn Công Trứ

    Gốc

    UBND TP Hà Nội vừa có cuộc họp đánh giá tình hình triển khai Dự án cải tạo xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ, định hướng thực hiện...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/10/02/023530/10554