Đồng vợ đồng chồng đi trộm

    Gốc

    Phiên tòa sơ thẩm kết thúc khi bên ngoài trời vần vũ mưa. Chờ chiếc xe tù khuất dạng, cha mẹ của Võ Đình Tiến (SN 1973) khó nhọc dìu nhau xuống từng bậc tam cấp, trong khi mẹ của Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1975) đội chiếc nón lá cũ rách lầm lũi đi nhanh ra bến xe buýt trước cổng tòa. Họ không nhìn nhau, dù là sui gia và có con cùng xét xử trong một vụ án

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/204859.asp