Đồng Nhân dân tệ tăng giá mạnh so với USD

    1 đăng lạiGốc

    Ba tuần qua, đồng Nhân dân tệ Trung Quốc đã ở xu thế tăng mạnh so với USD...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=f49f128eb0a934&page=category