Đồng Nai chuyển đổi khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam

Ngày 23/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ, đồng thời đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ di dời tất cả doanh nghiệp đang hoạt động tại đây đến nơi mới.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dong-nai-chuyen-doi-khu-cong-nghiep-lau-doi-nhat-viet-nam-111909.htm