Động cơ kéo siêu- Hybrid giúp tích kiệm năng lượng trong GTVT

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Ngày 22/5, Tập đoàn GE cùng Tập đoàn C-MAR công bố việc bắt đầu thử nghiệm công nghệ kéo tàu hybrid kiểu mới. Hệ thống động cơ hybrid của GE, bao gồm động cơ diesel V228 và V250 vận tốc trung bình, pin, máy phát điện, và hệ thống kiểm soát, sẽ giúp giảm thiểu cả về lượng tiêu thụ xăng cũng như khí thải.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/168845