Đồng bào công giáo đã có những đóng góp đáng kể vào thành tựu về mọi mặt của đất nước

    Gốc

    * Nghiêm khắc phê phán những hành vi vi phạm pháp luật của một số giáo sĩ, giáo dân tại 178 Nguyễn Lương Bằng và 42 Nhà Chung (Hà Nội)

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/182423