Đơn vị sự nghiệp công lập gặp khó khăn khi thực hiện tự chủ tài chính

Thực hiện Kế hoạch giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023', chiều 24/4, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng Đoàn đã có cuộc làm việc với thành phố Hải Phòng.

Quan tâm đến vấn đề tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, các đại biểu đề nghị thành phố Hải phòng làm rõ những vướng mắc khi thực hiện chủ trương này, đặc biệt là chỉ rõ những bộ ngành ban hành chậm các văn bản hướng dẫn.

Nêu thực trạng vướng mắc khi triển khai thực hiện hợp nhất Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp, đại diện sở Nội vụ thành phố Hải Phòng cho rằng việc chưa thống nhất thẩm quyền cũng khiến cho quá trình sắp xếp, sáp nhập các đơn vị này gặp khó khăn.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc Nguyễn Khắc Định đề nghị nghiên cứu để hoàn thiện chính sách pháp luật để đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công, nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân.

Về các kiến nghị, đề xuất của địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đoàn công tác sẽ ghi nhận đầy đủ để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời có sự chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan hữu quan xem xét, tháo gỡ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh - Anh Đức

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/don-vi-su-nghiep-cong-lap-gap-kho-khan-khi-thuc-hien-tu-chu-tai-chinh-219691.htm