'Cánh tay máy' của người Đức thổi luồng gió mới cho đào tạo nhân lực ở Việt Nam

'Cánh tay máy' của người Đức thổi luồng gió mới cho đào tạo nhân lực ở Việt Nam

Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Thúc đẩy truyền thông giáo dục nghề nghiệp

Thúc đẩy truyền thông giáo dục nghề nghiệp

Chính sách cho hơn 1,3 triệu giáo viên: Bài toán thừa - thiếu

Chính sách cho hơn 1,3 triệu giáo viên: Bài toán thừa - thiếu

Cách mạng công nghiệp 4.0 khiến nhiều ngành nghề cũ mất đi, ngành nghề mới ra đời

Cách mạng công nghiệp 4.0 khiến nhiều ngành nghề cũ mất đi, ngành nghề mới ra đời

Chính sách lương nhà giáo còn nhiều bất cập

Chính sách lương nhà giáo còn nhiều bất cập

Học kinh doanh thương mại dịch vụ có thể đi làm ngay

Học kinh doanh thương mại dịch vụ có thể đi làm ngay

Đề xuất hỗ trợ lao động thất nghiệp học nghề

Đề xuất hỗ trợ lao động thất nghiệp học nghề

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I cần tiêu chuẩn gì?

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I cần tiêu chuẩn gì?

16 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đạt giải Nhất hội giảng toàn quốc

16 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đạt giải Nhất hội giảng toàn quốc

Thanh Hóa đạt thành tích cao tại Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc 2018

Thanh Hóa đạt thành tích cao tại Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc 2018

Hà Nội đạt giải nhất Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội đạt giải nhất Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Ứng dụng công nghệ mới vào đào tạo nghề

Ứng dụng công nghệ mới vào đào tạo nghề

Lan tỏa phương pháp dạy nghề sáng tạo

Lan tỏa phương pháp dạy nghề sáng tạo

Bế mạc Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Bế mạc Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Tỏa sáng 'nghệ thuật' sư phạm nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tỏa sáng 'nghệ thuật' sư phạm nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tự chủ trong Giáo dục Nghề nghiệp: Thực tiễn và kinh nghiệm thế giới

Tự chủ trong Giáo dục Nghề nghiệp: Thực tiễn và kinh nghiệm thế giới

16 nhà giáo đoạt Giải nhất Hội giảng giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội đạt giải Nhất Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội đạt giải Nhất Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Bế giảng Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Bế giảng Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Người thất nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa 4,5 triệu đồng/khóa học nghề

Người thất nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa 4,5 triệu đồng/khóa học nghề

Tập huấn kỹ năng truyền thông cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tập huấn kỹ năng truyền thông cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Quảng bá hình ảnh đào tạo nghề tới mọi đối tượng trong xã hội

Quảng bá hình ảnh đào tạo nghề tới mọi đối tượng trong xã hội

Phân luồng học nghề - vì sao khó?

Phân luồng học nghề - vì sao khó?

Tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Nhân rộng đào tạo theo phương pháp tiếp cận năng lực

Nhân rộng đào tạo theo phương pháp tiếp cận năng lực

Gắn Hội giảng giáo dục nghề nghiệp với đời sống xã hội

Gắn Hội giảng giáo dục nghề nghiệp với đời sống xã hội

Cơ hội nhà giáo thể hiện năng lực bản thân

Cơ hội nhà giáo thể hiện năng lực bản thân

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Tăng cường đào tạo nghề theo tiêu chuẩn công nghệ 4.0

Tăng cường đào tạo nghề theo tiêu chuẩn công nghệ 4.0

Tăng cường đào tạo nghề theo tiêu chuẩn công nghệ 4.0

Tăng cường đào tạo nghề theo tiêu chuẩn công nghệ 4.0

Hội thảo nâng cao chất lượng nhà giáo GDNN

Hội thảo nâng cao chất lượng nhà giáo GDNN

Việt Nam - Phần Lan:Tăng cường hợp tác về an sinh xã hội và giáo dục nghề nghiệp

Việt Nam - Phần Lan:Tăng cường hợp tác về an sinh xã hội và giáo dục nghề nghiệp

Hướng đi nào cho đào tạo nhân lực chất lượng cao?

Hướng đi nào cho đào tạo nhân lực chất lượng cao?