Đơn, thư công dân, bạn đọc chưa được hồi âm

    Gốc

    Thời gian qua báo Hànôịmới đã chuyển nội dung đơn thư của công dân, bạn đọc đến một số cơ quan, đơn vị để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời hạn trả lời theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Báo chí nhưng chúng tôi chưa nhận được hồi âm. Dưới đây xin nêu những trường hợp cụ thể:

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/182983