Đòn roi chết người của Aion - The Tower of Eternity

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Ngắn như cây chùy có đầu lớn hay lớp vẩy như đuôi tê tê, vũ khí này hóa thành các loại roi dài khi vung tay quật ra, gây sát thương mạnh trong chiến đấu.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Dang-choi/2009/01/3B9AEE6F