Đón đọc Thanh Niên Tuần San số 127 cải tiến toàn diện về nội dung và hình thức

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Trong đợt cải tiến nội dung và hình thức lần này, Thanh Niên Tuần San ra mắt bạn đọc bằng một ấn phẩm hấp dẫn và đặc sắc hơn, đáp ứng nhu cầu giải trí - thưởng thức - tìm hiểu thông tin của đông đảo bạn đọc về các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, chính trị xã hội, sức khỏe - tiêu dùng... trong nước và quốc tế.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200838/20080921230740.aspx