Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số Xuân Nhâm Dần 2022

  Báo Năng lượng Mới
  1 liên quanGốc

  Tạp chí Năng lượng Mới số Xuân Nhâm Dần 2022 có những bài tiêu biểu: ^ Tỏa sáng giá trị cốt lõi văn hóa Petrovietnam ^ Petrovietnam: Năm 2022, tiếp đà tăng trưởng, vươn lên tầm cao mới ^ PV GAS: Quyết tâm giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành công nghiệp khí ^ Vietsovpetro: 40 năm vững bước tiên phong ^ Tuổi trẻ Dầu khí: Lan tỏa giá trị văn hóa Petrovietnam

  Tạp chí Năng lượng Mới số Xuân Nhâm Dần 2022 có những bài tiêu biểu:

  - Tỏa sáng giá trị cốt lõi văn hóa Petrovietnam

  - Petrovietnam: Năm 2022, tiếp đà tăng trưởng, vươn lên tầm cao mới

  - PV GAS: Quyết tâm giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành công nghiệp khí

  - Vietsovpetro: 40 năm vững bước tiên phong

  - Tuổi trẻ Dầu khí: Lan tỏa giá trị văn hóa Petrovietnam

  Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/don-doc-tap-chi-nang-luong-moi-so-xuan-nham-dan-2022-639798.html