Đôi món quà quê

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Đất Sơn Nam Thượng xưa có câu: Bánh dày Quán Gánh Bánh rán Chợ Mơ Cá rô Đầm Sét

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/198208