Đổi mới phân phối để lưu thông mạch máu kinh tế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Với doanh số bán lẻ mỗi năm đạt 20 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng đến 30%, dự kiến con số này sẽ vượt mức 50 tỷ USD, VN đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong lĩnh vực phân phối, bán lẻ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=51340