Đổi lộ trình 9 tuyến buýt để giải quyết ùn tắc giao thông

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco - Hanoibus) vừa thông báo sẽ điều chỉnh tạm thời lộ trình vận hành 9 tuyến buýt. Theo đó, 9 tuyến buýt sẽ được điều chỉnh tạm thời lộ trình vận hành là 01, 09, 12, 28, 29, 30, 38, 40 và 49.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=24642