Đói không gian

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Người Sài Gòn có một thứ đáng tự hào: “Văn hóa cafe”. Đó là sự đa dạng, phong phú của hệ thống hàng trăm quán cafe ở khắp mọi nơi. Người ta làm việc ở quán cafe, gặp gỡ nhau ở quán cafe, giải trí ở quán cafe và cũng chiêm nghiệm, nghĩ suy ở những quán cafe. Ai đó bảo rằng đó là một phần văn hóa của giới trí thức Sài Gòn.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2008/2/2/224939.tno