Đợi bước chuyển mới

    Gốc

    (HNM) - Cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, I-xra-en và Pa-le-xtin dự định tổ chức vào ngày 30-7 tới tại thủ đô Oa-sinh-tơn. Hy vọng một hiệp định hòa bình giữa I-xra-en và Pa-le-xtin sẽ được ký kết vào cuối năm nay một lần nữa, lại được nhen nhóm khi các bên đang thể hiện thiện chí tích cực của mình.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/175236