Độc đáo cách đập lúa truyền thống của Việt Nam trên đất Angola

Linh philip thành viên Team Châu Phi sử dụng tấm ván để đập lúa theo cách truyền thống của Việt Nam trên đất Angola.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/doc-dao-cach-tuot-lua-truyen-thong-cua-viet-nam-tren-dat-angola-ar866617.html