Đọc báo tìm địa bàn… móc túi

    4 đăng lạiGốc

    Sau khi tập dượt thành thục các chiêu móc túi, hằng ngày Bằng đọc báo để nắm bắt những nơi tập trung đông người như khuyến mại ở siêu thị, hội chợ ở công viên… rồi xếp lịch và lên "chương trình hành động".

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/9/100136.cand