Doanh nghiệp Bắc Giang thưởng Tết cao nhất hơn 120 triệu đồng

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết, Sở đã gửi kế hoạch thưởng Tết năm 2023 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, về thưởng Tết Dương lịch, đến ngày 21/12, Bắc Giang có 168 doanh nghiệp, sử dụng 161.630 lao động báo cáo đã có kế hoạch thưởng. Theo đó, mức thưởng bình quân chung là 255.000 đồng/người, tăng 4,8% so với năm trước.

  Ảnh minh họa.

  Ảnh minh họa.

  Mức thưởng cao nhất là 50.000.000 đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng thấp nhất 50.000 đồng/người.

  Về mức thưởng Tết Nguyên đán, đã có 292 doanh nghiệp, sử dụng 208.045 lao động đã có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2023.

  Cụ thể, mức thưởng bình quân chung là 5.687.000 đồng/người, tăng 8,8%. Bên cạnh đó, mức thưởng cao nhất là 120.504.000 đồng/người thuộc về doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng thấp nhất 100.000 đồng/người./.

  N.T/VOV.VN

  Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/doanh-nghiep-bac-giang-thuong-tet-cao-nhat-hon-120-trieu-dong-post992394.vov