Đoàn thanh niên tỉnh Bắc Giang đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Ngày 31/8, tại thành phố Bắc Giang, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang.

Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang.

Tại Đại hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn trình bày khẳng định, đóng góp chung vào thành quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong tỉnh; nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên đã làm rạng danh quê hương Bắc Giang, đất nước Việt Nam.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2017-2022, với sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh, có 17/18 chỉ tiêu được hoàn thành, 11/18 chỉ tiêu đạt hơn 100%; hoàn thành 14/15 chỉ tiêu Trung ương Đoàn giao với 12/15 chỉ tiêu đạt hơn 100%. Hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống của đoàn các cấp được chú trọng, đổi mới về nội dung, phương thức; công tác xây dựng tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tiếp tục được quan tâm.

Các phong trào hành động cách mạng của đoàn được triển khai đồng bộ, sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu này, các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục; triển khai 3 phong trào hành động cách mạng bảo đảm rộng khắp, hiệu quả, bền vững, sáng tạo; tiếp tục thực hiện ba chương trình đồng hành với thanh niên gắn với các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên có cơ hội bình đẳng trong học tập, rèn luyện; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đoàn và các tổ chức thành viên về công tác phụ trách đội và chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; quan tâm xây dựng đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; chủ động đổi mới công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của đoàn các cấp.

Trước đó, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư khóa mới. Đồng chí Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027.

ĐẶNG GIANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/doan-thanh-nien-tinh-bac-giang-don-nhan-huan-chuong-doc-lap-hang-ba-post713100.html