Đoàn Lê và những cung bậc cuộc đời

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Có lẽ những nếm trải của cuộc đời với đầy đủ những cung bậc buồn vui, những hạnh phúc và bất hạnh đã qua của người đàn bà đa đoan này đã làm nên những trang viết mang màu sắc Đoàn Lê! Không phải ngẫu nhiên mà Đoàn Thị Tảo đã có bài thơ nổi tiếng tặng "Chị tôi"! Không phải ngẫu nhiên, với những tác phẩm gan ruột của mình, chị đã có chỗ đứng thật đẹp trong trái tim người đọc.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/6/92350.cand