Do dịch và chi phí lãi vay cao, HAGL báo lỗ 1.521 tỷ trong quý 4/2020

  2770 liên quanGốc

  HAG báo lỗ trước thuế quý 4/2020 là 1.521 tỷ đồng - trong đó bao gồm lỗ hoạt động kinh doanh là 868 tỷ và lỗ khác là 653 tỷ đồng...

  Trong quý 4/2020, doanh thu bán trái trái cây tăng 213 tỷ do diện tích thu hoạch tăng.

  Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 và giải trình khoản lỗ trước thuế quý 4 của Tập đoàn là 1.521 tỷ đồng.

  Theo đó, doanh thu bán hàng trong quý 4/2020 ghi nhận tăng 318 tỷ đạt 914 tỷ đồng là do doanh thu bán trái trái cây tăng 213 tỷ do diện tích thu hoạch tăng; doanh thu bán heo tăng 121 tỷ; doanh thu bán mủ cao su giảm 49 tỷ; doanh thu cung cấp dịch vụ khác tăng 56 tỷ; doanh thu bán sản phẩm, hoàng hóa khác giảm 22 tỷ là do Tập đoàn chủ trương đầu tư vào cây ăn trái.

  Trong kỳ, giá vốn tăng lên đến 1.082 tỷ đồng do giá vốn cây ăn trái tăng, giá vốn bán heo tăng và giá vốn cung cấp dịch vụ khác tăng - trong khi giá vốn mủ cao su và giá vốn sản phẩm, hàng hóa khác giảm.

  Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu tài chính đạt 784 tỷ là do ghi nhận lãi từ việc thanh lý các khoản đầu tư - trong khi, chi phí tài chính giảm 439 tỷ đồng so với cùng kỳ còn 503 tỷ; chi phí bán hàng 65 tỷ; chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 920 tỷ và lãi trong công ty liên kết chỉ là 5 tỷ đồng.

  Kết quả, HAG báo lỗ trước thuế quý 4/2020 là 1.521 tỷ đồng - trong đó bao gồm lỗ hoạt động kinh doanh là 868 tỷ và lỗ khác là 653 tỷ đồng.

  Theo giải trình, giá bán sản phẩm bị ảnh hưởng bởi Covid-19 dẫn tới lỗ gộp trong quý 4/2020, chưa kể Công ty cũng ghi nhận dự phòng theo nguyên tắc thận trọng trong bối cảnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, chi phí lãi vay vẫn ở mức cao.

  Cả năm 2020, doanh thu của HAG đạt 3.085 tỷ đồng - tăng hơn 1.000 tỷ so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế lỗ 2.169 tỷ đồng - tăng so với mức lỗ hơn 2.005 tỷ cùng kỳ năm trước.

  Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của HAGL tăng hơn 2.700 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 36.301 tỷ đồng; Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ 2.451 tỷ đồng lên 7.673 tỷ đồng - trong khi đó, tiền giảm mạnh từ hơn 254 tỷ xuống còn hơn 97 tỷ đồng - tương ứng giảm 62% so với đầu kỳ.

  Tính đến ngày 31/12/2020, nợ ngắn hạn của HAG tăng từ 8.089,8 tỷ hồi đầu năm lên tới 15.097 tỷ đồng - trong đó, vay ngắn hạn là hơn 8.456 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ vay tài chính dài hạn của HAGL được giảm từ 10.956 tỷ xuống còn còn 9.646 tỷ đồng và lỗ lũy kế tăng hơn 460 tỷ lên mức 5.086 tỷ đồng.

  Bên cạnh đó, HAG cũng giải trình việc điều chỉnh hồi tố theo ý kiến kiểm toán tại BCTC 2018, 2019, liên quan đến các khoản phải thu ngắn & dài hạn tồn đọng. Đến nay, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19, Ban Tổng Giám đốc HAG đã thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, rà soát lại số liệu quá khứ liên quan đến ước tính và dự phòng giá trị thu hồi các khoản phải thu và quyết định điều chỉnh hồi tố BCTC hợp nhất 2019 bằng cách trích lập dự phòng cho năm 2020, nhằm không tiếp tục nhận ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên.

  Hà Anh

   Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/do-dich-va-chi-phi-lai-vay-cao-hagl-bao-lo-1521-ty-trong-quy-4-2020-20210201214020357.htm