DN bán lẻ Việt Nam lúng túng trước giờ G.

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Các trung tâm kinh doanh hàng kim khí điện máy trong nước thì vẫn cứ "cạnh tranh" bằng chiến dịch giảm giá, khuyến mãi với mục đích để tăng doanh thu, biện pháp này được các đơn vị bán hàng thực hiện nhiều lần trong năm, chẳng có gì mới mẻ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/12/105370.cand