Đình chỉ công tác 3 công an đánh người

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong khi thi hành nhiệm vụ, phó công an thị trấn Long Bình, An Phú (An Giang) và hai công an viên đã đánh đập ông Phạm Văn Kiệt, 40 tuổi làm nạn nhân bị trọng thương.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=67474