Điều ước...

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khi xưa còn bé mỗi khi đến rằm hai ba con ngồi dưới hiên nhà, nó hay hỏi ba “Chị Hằng Nga là có thiệt hả Ba, nếu con ước chị Hằng Nga nghe thấy không?”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=88538