Điều tồi tệ của chủ nghĩa bảo hộ

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Do vấp phải những mưu toan nhằm bảo hộ hàng nội địa của Mỹ mà cá tra và cá basa xuất khẩu của Việt Nam lại có nguy cơ chịu một phen "chìm nổi" nữa ở thị trường Hoa Kỳ.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2009/6/69507.cand