Dịch tiêu chảy cấp đang ở thời kỳ khó kiểm soát

    Gốc

    ND - Dịch tiêu chảy đang ở thời kỳ rất khó kiểm soát do 100% số trường hợp mắc bệnh đều dương tính với phẩy khuẩn tả đều mang chủng biến đổi, tập hợp những đặc tính xấu nhất của chủng vi khuẩn tả cổ điển và chủng Entor như gây bệnh cảnh lâm sàng nặng, độc tính cao, nhiều người lành mang trùng, thời gian lưu hành lâu gây dịch lai rai...

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128280&sub=127&top=39