Địa phương 9 năm tăng trưởng 2 con số, GRDP cao nhất miền Bắc quyết nghị thành lập thành phố mới

HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập cthành phố Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh; xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Quảng Ninh: 9 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số, GRDP cao nhất miền Bắc

Ngày 19/4, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm qua, tỉnh tiếp nối đà ổn định, đổi mới, phát triển bền vững với tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số liên tục trong 9 năm liên tiếp (2015-2023).

Hết năm 2023 GRDP bình quân đầu người đạt trên 9.500 USD, cao nhất ở khu vực phía Bắc, đứng thứ 2 toàn quốc; quý I năm 2024 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,79%, đứng thứ 8 cả nước; toàn tỉnh đón nhận nhiều thành quả ý nghĩa sau quá trình nỗ lực kiên trì đổi mới sáng tạo…

Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, điều hành thu - chi ngân sách, nhất là đầu tư công, cũng như quyết định một số chính sách an sinh xã hội, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh thảo luận và quyết nghị thông qua các nội dung quan trọng về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 và bổ sung cơ chế điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; điều chỉnh biên chế công chức đã giao.

Xem xét chủ trương thành lập Thành phố Đông Triều

Đồng thời, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng xem xét thông qua một số chính sách quan trọng như: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng người thuộc hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh.

Xem xét nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế; nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Xem xét chủ trương thành lập các phường: Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức thuộc TX Đông Triều và thành lập TP Đông Triều.

HĐND tỉnh thống nhất một số nội dung để UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền; nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công...

Quang cảnh Kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp.

Nhấn mạnh, những nội dung trình, thảo luận, xem xét, quyết nghị tại kỳ họp này là những vấn đề rất quan trọng, cần thiết, bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh, trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Xuân Ký đề nghị đại biểu HĐND tỉnh đề cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, phát biểu thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, dân chủ, thẳng thắn bày tỏ rõ quan điểm, chính kiến và quyết nghị thông qua các nghị quyết có tính khả thi cao, ngày càng khẳng định vai trò trong kiến tạo phát triển bền vững địa phương thông qua thực hiện tốt chức năng quyết định và chức năng giám sát.

Sau phiên khai mạc, HĐND tỉnh Quảng Ninh nghe các thành viên UBND tỉnh trình bày tóm tắt các tờ trình, các báo cáo thẩm tra của các Ban thuộc HĐND tỉnh…

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh và Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh và Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua 14 nghị quyết với sự thống nhất cao. Trong đó, có những nội dung cấp thiết, trực tiếp liên quan đến an sinh xã hội; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh đã đề ra.

Trên cơ sở giới thiệu, kỳ họp cũng đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các đồng chí Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở KH&CN; Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở KH&ĐT; Nguyễn Huyền Anh, Giám đốc Sở Du lịch và Ngô Quang Hưng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời bầu bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ số phiếu bầu cao từ các đại biểu HĐND có mặt tại kỳ họp.

Các đồng chí thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đồng chí thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các Nghị quyết được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tại Kỳ họp thứ 18

(1) Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024.

(2) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026.

(3) Nghị quyết về bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương, điều chỉnh, bổ sung, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và một số nội dung thuộc lĩnh vực tài chính- ngân sách.

(4) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2024; Điều chỉnh địa điểm, diện tích dự án, diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và hủy bỏ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với một số dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua.

(5) Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025.

(6) Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (nhưng không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu) thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Ninh quản lý.

(7) Nghị quyết điều chỉnh biên chế công chức đã giao tại Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã; phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

(8) Nghị quyết quyết định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

(9) Nghị quyết quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố và số lượng, chế độ, chính sách đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và kinh phí hỗ trợ hoạt động ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh..

(10) Nghị quyết về việc đổi tên thôn 1, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

(11) Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập các phường: Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh.

(12) Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021.

(13) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(14) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/dia-phuong-co-grdp-cao-nhat-mien-bac-xem-xet-thanh-lap-thanh-pho-moi-119240419114324861.htm