“Đi thực tế” trên mạng

    Gốc

    Giá xăng leo thang từng ngày ở Mỹ đã khiến cho các chuyến đi thực tế của học sinh, thay vì ra ngoài, nay lại được “thực tế”trên mạng

      Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/hosotulieu/2008/6/154964