Di sản liên văn hóa qua các công trình văn học nghệ thuật đầu thế kỷ 20

Đó là chủ đề của buổi hội thảo diễn ra chiều 29/11 tại không gian Lan viên cố tích 2 – Điểm hẹn liên văn hóa, số 94, 96, 98 Bạch Đằng, TP. Huế.

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chia sẻ tại hội thảo

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chia sẻ tại hội thảo

Hội thảo do Bảo tàng Gốm cổ sông Hương tổ chức, với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa trong và ngoài tỉnh.

Hầu hết những tham luận, chia sẻ xoay quanh phân tích điểm tích và tiêu cực để nhấn mạnh một điểm cần thiết cho hiện tại và tương lai, đó là tính sáng tạo trên di sản.

Theo các chuyên gia, nhìn lại di sản trong dòng hình thành của mỗi điển hình tác phẩm sẽ giúp hiểu rõ hơn căn cơ văn hóa hay bản lai diện mục, gây cảm hứng cho công cuộc bảo vệ di sản và sáng tạo trên di sản cho thế hệ tương lai.

Trong đó, đáng chú ý là lĩnh vực liên văn hóa trong trào lưu toàn cầu và hội nhập. Và điều cần nhấn mạnh là yếu tố cân bằng và bình đẳng trong tư duy tự do để sáng tạo mà người đi trước đã lao tâm khổ tứ gìn giữ và phát huy chính thời đại quá khứ của mình để sinh tồn trong hiện tại cũng như hướng về tương lai.

N. MINH

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/van-hoa-nghe-thuat/thong-tin-van-hoa/di-san-lien-van-hoa-qua-cac-cong-trinh-van-hoc-nghe-thuat-dau-the-ky-20-135428.html