'Dị nhân' Nam Định sở hữu bộ móng tay kỳ quái dài gần 1m

Ông Lưu Công Huyền ở xã Giao Yến (Giao Thủy, Nam Định) sở hữu bộ móng tay dài khoảng 1m sau 33 năm không cắt khiến nhiều người ngạc nhiên.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/di-nhan-nam-dinh-so-huu-bo-mong-tay-ky-quai-dai-gan-1m-ar877996.html