Đi học về, bị đánh chết

    Gốc

    Em Hà (học sinh lớp 9) đang trên đường đi học về thì bị một nhóm thanh niên chặn lại, dùng ghế gỗ đánh làm em chết tại chỗ.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/10/100955.cand