Di dời gần 300 nghìn dân tránh bão trước trưa nay

    Gốc

    ND - Theo Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, bão số 5 là cơn bão được nhận định rất mạnh và chắc chắn sẽ đổ bộ vào nước ta, vì vậy để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân cần phải di dời 293 nghìn người thuộc bốn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa trước 12 giờ ngày 3-10.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106603&sub=127&top=39