Di dân ra khỏi chung cư nguy hiểm: Khẩn cấp là bao lâu?

    Gốc

    Hanoinet - Chung cư tối nguy hiểm” đồng nghĩa có thể sập đổ bất cứ lúc nào, phải “khẩn cấp di dời” để đảm bảo tính mạng, tài sản cho dân. KHẨN CẤP phải được hiểu là “ngay tắp lự”, chứ không thể là vài tháng hay vài năm… Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ XD) Trần Chủng, thừa nhận nhiều trường hợp đã ra quyết định “khẩn cấp di dân” nhưng năm này sang năm khác vẫn cứ là “khẩn cấp”.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=23858