Đi chơi Tết với Emap

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline:Chức năng tìm kiếm đường đi tối ưu, tránh các địa điểm kẹt xe (được cập nhật trực tiếp từ server) giúp cho người đi đường di chuyển thuận tiện hơn. Chương trình sẽ tự động xác định, hiển thị thông tin về địa điểm và đường một cách tức thời khi con trỏ di chuyển đến gần điểm hoặc đường đó.

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13867