ĐH quốc gia TP.HCM mở rộng áp dụng hệ thống tín chỉ

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Sáng 12.10, ĐH Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM đã khai giảng năm học mới 2007-2008. Cũng trong năm học 2007-2008, ĐHQG TP.HCM sẽ ưu tiên triển khai đề án Đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong ĐHQG TP.HCM, kiểm toán chất lượng giáo dục, các đề án về xây dựng 15 ngành đào tạo đạt chuẩn quốc tế, giáo trình điện tử, ĐH Việt - Đức, thành lập trường ĐH Kinh tế - Luật...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2007/10/13/212261.tno