ĐH Khoa học Công nghệ phấn đấu đẳng cấp quốc tế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhân sự là yếu tố quyết định thành công. Câu nói đó đúng trong tất cả mọi trường hợp, và nói riêng đối với Trường ĐH KH-CN. Trường ĐH KH-CN có phát triển thành một trường đại học đẳng cấp quốc tế được hay không, chính là nhờ vào đội ngũ giảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=22049