Đêm nay, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Hiện nay, từ Trung Quốc, một bộ phận không khí lạnh phát triển di chuyển xuống phía Nam. Đêm 9/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc nước ta.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/5/90733.cand