Đề xuất mở rộng nguồn tạng hiến lấy từ người chết tim

Mặc dù đánh giá lợi ích của nguồn tạng hiến từ người cho chết tim rất rõ ràng, các chuyên gia vẫn cho rằng cần quan tâm, cân nhắc tiêu chí 'an toàn về pháp lý, thoải mái về tâm linh'.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/de-xuat-mo-rong-nguon-tang-hien-lay-tu-nguoi-chet-tim-112651.htm