Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Địa lý: Thí sinh cần phải lưu ý gì với ma trận đề?

Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Địa lý: Thí sinh cần phải lưu ý gì với ma trận đề?

Cần có một chiến lược học từ đầu, không học theo kiểu học thuộc là lời khuyên của nhiều giáo viên môn Địa...