Đề phòng nguy cơ cháy từ việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã trong...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    CAO) Người Việt Nam ta, nhất là những người làm ăn buôn bán thường có thói quen thắp nhang đầu năm nơi công sở, cửa hàng nơi buôn bán, khấn vái thổ công, thần linh cầu xin một năm mới làm ăn phát đạt. Tuy nhiên, việc này cũng...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/vi_binh_yen_cuoc_song/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.7035846987/mlnews.2008-02-10.5302079073