Để màu tóc đen trở lại

    Gốc

    Hanoinet - Để màu tóc đen trở lại, trước tiên bạn nên ngừng lại niềm đam mê với những kiểu tóc uốn thời trang. Bạn cần thời gian để chăm sóc làm hồi phục chúng.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=54335